top

Vision

Vi vil skabe tydelige forudsætninger for, at behandleren kan medskabe en vedvarende positiv forandring for det enkelte menneske

Journal Digital vil være en stor del af udviklingen af psykosociale forandringsarbejde,
der udføres på de statslige, regionale, kommunale eller private områder.


Vi vil skabe de bedste standarder for dokumentationsstøtte, undersøgelse og evaluering af den professionelle behandlingsrelation og indsats og derved vise, hvad der hjælper, men også hvad der ikke virker.

Vi vil være med til at værne om deltagelse, relation og delagtighed i behandlingsprocessen.

Vi vil skabe tydelige forudsætninger for, at behandleren kan medskabe en vedvarende positiv forandring for det enkelte menneske.

Vi gør dette ved:

  • at udvikle støtteredskaber der let kan anvendes til dialog, undersøgelse og evaluering af relationen og indsatsen på individ- og virksomhedsniveau.
  • at gøre det meget hurtigere og lettere at dokumentere, indsamle data, analysere og rapportere samt give lederen vigtig datainformation til deres strategi- og beslutningsprocesser.
  • at være den førende it-udbyder af støtte og hjælp til indsats/behandlingsarbejdet med et stærkt fundament i praksis, og som ligger på forkant med den nyeste forskning samt følger lovgivers intentioner.