top

Journal Digital skaber systematik og 

effektivt indsatsarbejde

Den professionelle indsats

It-systemet Journal Digital er et dokumentations-, dialog-, undersøgelses-, vurderings- og effektmålingsredskab
til brug for den professionel indsats og hjælp til børn, unge og forældre.


Indsatsplan & Journal

Struktureret fokus

 • Indsatsplan (ICS-mål) - med målnotater/refleksioner
 • Dagsnotater, pr. sag/klient og pr. enhed
 • Stor hjælp til skrivning af status – rapportgenerator
 • Dokument opbevaring
 • Aktindsigt
 • Systemlogning

Spørgeskemaer/test

Vigtig viden om børn og forældre samt effektmåling

 • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodmann)
 • CBCL, YSR, TRF (ASEBA) & SCL-90 (Pearson) & Familieklima mfl.
 • FIT (ORS, SRS) Feedback Informed Treatment, Scott D. Miller
 • Oprettelse af eget spørgeskema – f.eks. opstart og afslutning

Nøgletal

Ledelsesinformation

 • Effektmåling, nøgletal, grafer og dashboard
 • Medarbejder, enhed/afdeling, hele organisationen
 • Indsats, sager, antal indsatsdage, alder, køn 
 • Sags-/indsatsoversigt pr. medarbejder
 • Alle nøgletal efter eget valg

Vi er lige her...

Og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt eller besvare dine spørgsmål.

De kommuner og private virksomheder der anvender Journal Digital vil måle effekten af deres indsatser/foranstaltninger.

De forsknings baseret spørgeskemaer giver vigtig information om barnet eller forældrene og anvendes til at skabe dokumenteret og konkrete hypoteser, mål og indsats samt er med til at evaluere og måle effekten af indsatsen.

I Journal Digital systemet anvendes bl.a. de anerkendt forskningsbaseret spørgeskemaer som SDQ (Robert Goodman), CBCL mm (ASEBA), SCL-90 (Pearson) samt Scott D. Millers Feedback Informed Treatment (FIT), skemaerne ORS/SRS.

Journal Digital efterlever sikkerhedkrav i GDPR af 25 maj 2018.   Vi indgår databehandleraftale med vores kunder.

Journal Digitals kunder er skandinaviske kommuner, private virksomheder, institutioner og opholdssteder. Vi har over 100 kommuner og 2500 brugere af vores system.

Journal Digital er udviklet i Sverige. I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes at udvikle det web-baserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver konkret indsigt i effekten af deres indsatsen.