Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

Information om Journal Digital
Vi ønsker, at alle familier får den bedst mulige indsats til konkret positiv udvikling.

For at kunne give det, er det helt afgørende, at få afdækket familiens problemstillinger. Det gøres dels ved at behandler/rådgiver og familie taler sammen, dels ved at benytte Journal Digital. 

Journal Digital består af en række forskellige interviews* i skemaform, som er udformet direkte til børn, til unge, til forældre m.fl. Det vil sige, at børnene stilles spørgsmål, som de har forudsætninger for at besvare, forældre stilles ligeledes spørgsmål, som er relevante for dem, og derudover kan man vælge at inddrage andre personer omkring barnet. Det kan være lærere eller pædagoger, som ser barnet i andre sammenhænge og derfor kan bidrage med yderligere viden, fx hvis barnet opføre sig på end anden måde i skolen end hjemme.

Når alle relevante personer har besvaret spørgeskemaerne, behandles svarene i Journal Digital, hvorfra der generes en rapport. Rapporten er ikke et udtryk for en endelig sandhed, men anvendes udelukkende som en støtte til at blive opmærksom på ting, som der ellers ikke ville være kommet fokus på. Behandler/rådgiver og familie vil sammen se på, hvad rapporten viser og derudfra drøfte, hvilke dele af indholdet man skal tage højde for i behandlingen. Dette indledende arbejde er meget væsentligt af flere grunde, fordi det sikre at

•    indsatsen sættes i gang på det rette grundlag
•    dine/jeres ord og oplevelser bliver en del af grundlaget for indsatsen
•    både familie og familienetværk delagtiggøres i indsatsen
•    du/I involveres i forhold til fastsættelse af indsatsmål
•    alle involverede får en øget forståelse og indsigt i indsatsen


*Interviewene bygger på internationale videnskabelige studier, hvor man har stillet netop disse spørgsmål til mange tusinde personer og på baggrund af deres svar udformet normer for, hvad svarene kan vise. Alle spørgeskemaer har endvidere danske normer.

Print som PDF


At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune
Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlings-
processen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.

– Liv Nilsson, behandlingschef i Familjeforum, Lund, Sverige

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.