Tilføj til favoriter  E-mail side   


It-systemet Journal Digital understøtter et systematisk og effektivt behandlingsarbejde med effektmåling, til gavn for borger og behandler1) JD indeholder: Indsatsplan & Journal

 Indsatsplan (ICS)

• Målnotater/refleksioner

Dagsnotater, pr. sag/klient og pr. enhed

Hjælp til skrivning af status – rapportgenerator

Dokument opbevaring

 

2) Spørgeskemaer/test

ASEBA (CBCL, YSR, TRF) SCL-90, Familieklima, SDQ m.fl.

Feedback Informed Treatment, FIT (ORS, SRS), Scott D. Miller

Oprettelse af eget spørgeskema – f.eks. opstart og afslutning

 

3) Resultatmåling & nøgletal

Nøgletal, grafer og dashboardJD giver vigtig viden til indsatsen. De forskningsbaseret spørgeskemaer giver information og måler effekten af indsatsen.


Journal Digitals kunder er skandinaviske kommuner, institutioner og opholdssteder. Vi har over 100 kommuner og 2500 bruger af vores system. Endvidere har vi partnerskab med Socialstyrelsen og Universiteter i Skandinavien.

I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes at udvikle det webbaserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver behandlere konkret indsigt i effekten af deres indsats. I JD systemet anvendes bl.a. de anerkendt empirisk baseret vurderingsskemaer som ASEBA (CBCL mm), PEARSON (SCL-90). Scott D. Millers Feedback Informed Treatment (FIT) kan også nu dokumenteres og evalueres i JD systemet.Hvad er det, vi siger, vi gør
Gør vi det, vi siger
– og gør vores indsats en forskel?


… umiddelbart oplagte spørgsmål at stille i al behandlingsarbejde. Men hidtil alt andet end oplagte at få svar på.

Effekten af behandlingen har været en viden, som har været forbeholdt forskere. Praktikere har simpelthen manglet metoder og redskaber til at kunne indsamle dokumentation for den enkelte behandlingsindsats.

  Oplev vores IT-system i praksis ... 

   T: 2072 5522


FIT (ORS/SRS) kan dokumenteres og evalueres i JD

Feedback Informed Treatment 

Scott D. Miller

________________________________________

Middelfart Kommune
”JD styrker fagperspektivet i Familiehuset -  både individuelt og fælles.”
”spørgeskemaerne giver en konkret viden om familien. Vi bruger spørgeskemaer i opstarten og afslutning af forløbet og spørgeskemaer, danner sammen med den socialfaglige og pædagogfaglige vurdering en indsigt i hvilke metoder, vi skal anvende. Det styrker vores faglighed og effektivitet”.

Teamleder Familiehus, Vibeke Qvist Kring
____________________________________________________

Lolland Kommune oplever.... "Dokumentationsredskabet Journal Digital viser, hvordan socialpædagogernes indsats
over for udsatte børn og unge virker, og erstatter mavefornemmelser med faglighed."
"Medarbejderne kan via tallene i journalen hele tiden se, hvad, der er lykkedes, og hvor der er brug for mere støtte. Det har højnet deres faglighed, og de bliver mere præcise i deres indsats, fortæller Helen Michelsen.
– Det giver faglig stolthed og glæde, når vi kan sidde med fornemmelsen: ‘Yes, vi gør det godt’."

– Lolland Kommune

http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2014/10-2014/lolland-slut-med-mavefornemmelser.aspx
  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.