Tilføj til favoriter  E-mail side   

Vi kan opfylde jeres ønsker og krav til et IT-system,  der kan dokumentere hvordan jeres indsats virker over for udsatte børn og unge og samtidig give meget nyttig støtte til behandlingsarbejdet samt skabe fælles faglig udvikling.
____________________________________________________

Hvad er det, vi siger, vi gør?
Gør vi det, vi siger?
– og gør vores indsats en forskel?

umiddelbart oplagte spørgsmål at stille i al behandlingsarbejde. Men hidtil alt andet end oplagte at få svar på. Effekten af behandlingen har været en viden, som har været forbeholdt forskere. Praktikere har simpelthen manglet metoder og redskaber til at kunne indsamle dokumentation for den enkelte behandlingsindsats.

Journal Digital - det optimale IT-redskab til dokumentation, behandlingsstøtte, effektmåling og til evaluering
I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes at udvikle det webbaserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver behandlere konkret indsigt i effekten af deres indsats. I JD systemet anvendes bl.a. de anerkendt empirisk baseret vurderingsskemaer som ASEBA (CBCL mm), PEARSON (SCL-90), som sætter standarden for forskningsbaseret integreret multi- informant vurdering.


Hvad kan Journal Digital gøre for jer?

En indsigt, som på et veldokumenteret grundlag gør det muligt for jer løbende


at delagtiggøre klienterne i behandlingen

at få konkret støtte til behandlingen og følge og evaluere den enkelte behandling

at få faglig personlig udvikling samt faglig fællesskab og fælles faglig udvikling

at blive mere effektive og tydelige i behandlingen

at måle effekt, dels med fokus på den enkelte klient, dels med fokus på grupper af klienter

at besvare: Hvad er det vi siger, vi gør? Gør vi det, vi siger – og gør vores indsats en forskel?


Journal Digitals kunder er skandinaviske kommuner, institutioner og opholdssteder. Vi har over 2500 bruger af vores system. Endvidere har vi partnerskab med Socialstyrelsen og Universiteter i Skandinavien.

 
Oplev vores IT-system i praksis ... 

Kontakt Henrik Milting på tlf. 2072 5522 eller mail: .
________________________________________
Slut med mavefornemmelser
"Dokumentationsredskabet Journal Digital viser, hvordan socialpædagogernes indsats
over for udsatte børn og unge virker, og erstatter mavefornemmelser med faglighed."
"Medarbejderne kan via tallene i journalen hele tiden se, hvad, der er lykkedes, og hvor der er brug for mere støtte. Det har højnet deres faglighed, og de bliver mere præcise i deres indsats, fortæller Helen Michelsen.
– Det giver faglig stolthed og glæde, når vi kan sidde med fornemmelsen: ‘Yes, vi gør det godt’."


  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.